การแบ่งประเภทของวัสดุก่อสร้าง

การแบ่งประเภทของวัสดุก่อสร้าง คำว่า “วัสดุก่อสร้าง” หมายถึง อุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ หรือเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น สำนักงาน อาคาร บ้าน เรือน รวมไปถึงนวัตกรรม สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ วัสดุก่อสร้างจะมีการออกแบบมาในรูปลักษณ์ต่างๆทั้งสัณฐาน โครงสร้าง ขนาด และรูปแบบที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม

วัสดุก่อสร้าง และลักษณะการใช้งาน
สำหรับงานก่อสร้าง นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัสดุก่อสร้างที่ต้องนำมาใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ได้งานก่อสร้างคุณภาพและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ควรรู้เรื่องราคา และลักษณะการใช้งานของวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น ปูนเทพื้น หรือปูนสำหรับฉาบผนัง ซึ่งงานก่อสร้างมีวัสดุพื้นฐานและลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ดิน เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน ใช้สำหรับถมหรือปรับพื้นที่ในงานก่อสร้าง เช่นงานถมยกระดับบริเวณก่อสร้างอาคาร บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

หิน คือ หินชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านที่พักอาศัย อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ นอกจากนั้นยังมีหินประดับที่นำมาดัดแปลงขนาด หรือ รูปร่าง เพื่อนำมา ประดับรวมทั้งใช้ในการก่อสร้าง เพื่อความสวยงาม

ทราย ที่ใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ทรายหยาบ ทรายกลาง ทรายละเอียด และทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด ซึ่งทรายแต่ละชนิดก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน

ไม้ เป็นวัสดุแข็งที่ทำจากแก่นลำต้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาที่นำมาใช้ทำไม้แบบ

อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไป ทำจากทรายและดินเหนียว หรือทรายและหินแข็ง แบ่งออกเป็น อิฐมอญหรืออิฐดินเผา อิฐขาวหรืออิฐมอลเบา อิฐประดับ อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก

วัสดุก่อสร้างที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุจำเป็นพื้นฐานสำหรับใช้กับงานก่อสร้างที่ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้างควรมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง

ควรเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับตัวบ้าน โดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กำหนดวัสดุที่ต้องใช้สำหรับโครงการ
ก่อนการเลือกซื้อและคำนวณวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม คุณจะต้องกำหนดวัสดุที่ต้องใช้สำหรับโครงการก่อสร้างก่อน ซึ่งสำหรับวัสดุสร้างบ้านต้องซื้อตอนไหน โดยคุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ประเภทของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ , คำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ และ กำหนดปริมาณของวัสดุแต่ละชนิด

2.ศึกษาและเปรียบเทียบตัวเลือกวัสดุ
หลังจากที่คุณได้กำหนดประเภทและปริมาณของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการศึกษาและเปรียบเทียบตัวเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ โดยคุณควร เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของวัสดุ, ตรวจสอบใบรับรองและมาตรฐาน , ตรวจสอบตัวอย่างวัสดุ หรือ ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

3.พิจารณาความพร้อมใช้งานของวัสดุ
สาเหตุที่ควรพิจารณา เนื่องจากวัสดุที่ไม่พร้อมใช้งานอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการได้ ดังนั้น ควรพิจารณาความพร้อมใช้งานของวัสดุอย่างถี่ถ้วนก่อนการนำไปใช้งานจริง

4.ซื้อวัสดุ
หลังจากที่คุณได้เลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการซื้อวัสดุ คุณควรเลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดส่งวัสดุว่ามีค่าขนส่งที่เหมาะสมหรือไม่ มีการรับประกันคุณภาพของวัสดุหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามตารางเวลาของโครงการก่อสร้าง