การติดตั้งไฟเซ็นเซอร์ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติใต้ขอบเตียง ช่วยเพิ่มแสงสว่างเหมาะกับห้องนอนที่มีผู้สูงอายุ

การติดตั้งไฟเซ็นเซอร์ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติใต้ขอบเตียงนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แสงไฟ ไม่ได้มีตำแหน่งติดไฟส่องสว่างบริเวณเพดาน หัวนอน หลุมฝ้าเท่านั้น แต่ยังสามารถติดที่ขอบล่างเตียงได้ด้วย ช่วยเพิ่มแสงสว่าง เวลาที่ลุกมาทำธุระตอนกลางคืน โดยไม่ต้องเปิดไฟให้สว่างทั้งห้อง เหมาะกับห้องนอนที่มีผู้สูงอายุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้

ไฟ LED แถบพร้อมเซ็นเซอร์: เลือกความยาวและสีของไฟ LED แถบให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของเตียง
สายไฟ: เลือกสายไฟที่มีความยาวเพียงพอต่อการติดตั้ง
กาวสองหน้า: เลือกกาวสองหน้าที่มีความเหนียวแน่น
คัตเตอร์: ไว้สำหรับตัดไฟ LED แถบ
กรรไกร: ไว้สำหรับตัดสายไฟ

ขั้นตอนการติดตั้ง
ทำความสะอาดพื้นผิวใต้ขอบเตียง: เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวใต้ขอบเตียงให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ
ตัดไฟ LED แถบ: ตัดไฟ LED แถบตามความยาวที่ต้องการ โดยตัดตามรอยที่กำหนดไว้
ติดตั้งไฟ LED แถบ: ลอกกระดาษรองกาวสองหน้าออกจากไฟ LED แถบ แล้วติดตั้งไฟ LED แถบใต้ขอบเตียง กดให้แนบสนิทกับพื้นผิว
ต่อสายไฟ: ต่อสายไฟเข้ากับไฟ LED แถบและปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟอย่างถูกต้อง
ทดสอบการทำงาน: เสียบปลั๊กไฟ ทดสอบการทำงานของไฟ LED แถบ ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ไฟจะเปิดเมื่อมีการเคลื่อนไหว และปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง
เลือกไฟ LED แถบที่มีคุณภาพ กันน้ำ กันฝุ่น และทนทาน
ติดตั้งไฟ LED แถบในตำแหน่งที่ปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งความร้อน และน้ำ
ตรวจสอบสายไฟให้แน่ใจว่าไม่มีรอยฉีกขาด หรือรอยแตก
ปิดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน
เทคนิคเพิ่มเติม

สามารถติดตั้งไฟ LED แถบหลายเส้นใต้ขอบเตียง เพื่อเพิ่มความสว่าง
สามารถใช้ไฟ LED แถบที่มีสีสันต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง
สามารถใช้ตัวควบคุมไฟ LED แถบ เพื่อปรับแต่งแสงไฟ เช่น หรี่ไฟ เปลี่ยนสี หรือตั้งเวลาเปิดปิด

การติดตั้งไฟเซ็นเซอร์ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติใต้ขอบเตียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องนอน